این روزا سخته برام هم میخوام خوشحال باشم هم میخوام افسرده باشم
 
درونم ی جنگ جهانی شروع شده نمیدونم باید طرف کدوم قسمت روحمو بگیرم
 
عاشقم اما دلم از دوری عشقم گرفته
 
گاهی وقتا تو تنهاییا فک میکنی اگه عاشق بشی شاد میشی اما ب نظرم عاشقی
 
سخت تره عاشقی این روزا درد داره
 
درد داره وقتی تو این دنیا سعی میکنی با همه فرق کنی تا بیشتر عاشقت باشه
 
اما جای قشنگش اینجاست ک میبینی پشتت وایساده و هواتو داره و همه جوره
 
میخوادت
 
اره این عشق واقعیه کسی ک، تو توی هر شرایطی براش بهترین باشی
 
عشق با همه تلخیاش با ی لبخندش شیرین میشه
 
آرامش آغوشش مریضیاتو شفا میده

عشق همون چیزیه ک نیازش دارم